Candy – wedding dress

Candy – wedding dress

Candy wedding dress is a creation by Geordanny Fashion, being a mermaid-style type of dress. The fine lace, which is handmade embroidered with pearls, is combined in the bottom side with fine tulle. It can also be worn with a princess type dress.

Posted on: December 17, 2017gdfashion

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. Dismiss